Để Repu có thể hiểu và từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu cầu của anh/chị, mong anh/chị bớt chút thời gian (không quá 3 phút) cung cấp cho Repu 1 số thông tin cơ bản dưới đây: